ΕΑΑΔΗΣΥ: Νέο έγγραφο με θέμα Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών – Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Νέο έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, με θέμα “Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών – Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ”