ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ με θέμα: «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»

Print Friendly, PDF & Email

Επισημαίνουμε κάποιες παραλείψεις και περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν προβληματισμό και ασάφεια για τις κατηγορίες δικαιούχων που προβλέπονται σε πρόσφατη ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης-Οικονομικών,  και οι οποίες, κατά την άποψή μας, χρήζουν διορθώσεων

Δείτε εδώ το έγγραφο