Στοιχεία επικοινωνίας

Print Friendly, PDF & Email

Πρόεδρος ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6977437239 mak4studie@yahoo.gr
Αντιπρόεδρος ΔΑΦΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6944225267 g_dafnos@yahoo.gr
Γραμματέας ΚΑΝΤΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 6947906301 mkantris@gmail.com
Ταμίας ΚΑΝΕΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6974818526 pkanelias@gmail.com
Μέλος ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
Μέλος ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6942478005 ioatsironis@yahoo.gr
Μέλος ΒΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ