Επιστολή της ΑΔΕΔΥ σχετικά με την κατάργηση των μεταβατικών ορίων συνταξιοδότησης από 1.1.2022