Φεβ 28, 2021

Ημέρα: 5 Φεβρουαρίου 2021

Συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχήτων μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι...
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 η προγραμματισμένη κινητοποίησή μας στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο της «Κοινής Δή-λωσης των επτά (7) Ομοσπονδιών σχετικά με τη...