ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν. 4782/2021

Print Friendly, PDF & Email

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων που έχει εκδώσει η Αρχή, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι ευρείας έκτασης τροποποιήσεις του ν. 4782/2021, βρίσκεται στο τελικό στάδιο

Δείτε αναλυτικά εδώ