Κοινό αίτημα Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. – Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. : Διασφάλιση οργανικών θέσεων των Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών, που εργάζονται στον e-ΕΦΚΑ, μετά την ψήφιση του Νόμου 4892/2022