Μαρ 1, 2021

Ανακοινώσεις

Όπως έχουμε πληροφορηθεί στις 19 και 20/07/2010 θα γίνει κοινή συνεδρίαση των ΣΑΤΕ – ΣΑΠΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τα επαγγελματικά δικαιώματα που εκκρεμούν. Απ' ότι διαφαίνεται πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να προχωρήσουν τα σχέδια που είχαν μπει σε διαβούλευση τον Απρίλιο του 2010 που σίγουρα δεν μας ικανοποιούν.
...
Κύριε Υφυπουργέ,
Η χώρα μας βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της και οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση είναι ορατές σε όλους μας. Η κυβέρνηση ζητάει θυσίες από το λαό προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα της χώρας πρέπει όμως να πάρει και πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο οι οποίες μάλιστα δεν έχουν κανένα οικονομικό κόστος.
...
Η Ομοσπονδία μας αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό, συνδικαλιστικό και επαγγελματικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο έχοντας σαν σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των φυσικών της μελών και διέπεται από το Ν. 1264/82.
...