Κατηγορία: ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Μη έγκριση της υπ’ αριθμ. 342/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων

Έγγραφο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ προς το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά με την επιστροφή ως μη εγκεκριμένης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για τροποποίηση του ΟΕΥ…