Οκτ 22, 2021

Βαθμολόγιο

Νέο  Βαθμολόγιο  –  Μισθολόγιο.  Οδηγίες  για  την  κατάταξη  των υπηρετούντων  υπαλλήλων  στους  βαθμούς  βάσει  των  μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226...