Κατηγορία: Κλαδολόγιο

Κλαδολόγιο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37α/87 "Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή…