Οκτ 21, 2021

Ινστιτούτο Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

Σήμερα 30/4/2015 η Γενική Συνέλευση των Εταίρων του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρφωσης των Πτυχιούχων Μηχανικών ενέκρινε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του (Κ.Ε.Λ).
Πρόεδρος: Κωστόπουλος Γεώργιος 6974045136 kostoge@gmail.com Αντιπρόεδρος: Αδαμάκης Ιωάννης 6973346928 adamakis@elinyae.gr Γραμματέας: Μπεκιάρη Ειρήνη 6932712373 irene_bekiari@yahoo.gr Ταμίας Παπαϊωάννου Ιωάννης 6945553665 i.s.papaioannou@gmail.com Μέλη Κυριάκος Φίλιππος Λιόντης...
Εταίροι Εταίροι 1 min read
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων («Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ»). 2. Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αττικής και Νήσων...