Κατηγορία: Νέα – Ανακοινώσεις

ΣΥΜΗΔΥ Δωδεκανήσου Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου (ΣΥΜΗΔΥΔ) καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στις εργασίες της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης…

ΙΕΕΠΜ Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων

Σήμερα 30/4/2015 η Γενική Συνέλευση των Εταίρων του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρφωσης των Πτυχιούχων Μηχανικών ενέκρινε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του (Κ.Ε.Λ).