Απρ 23, 2021

Νέα – Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου (ΣΥΜΗΔΥΔ) καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στις εργασίες της 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου...
Έγγραφο του ΙΕΕΠΜ προς τα μέλη των ΔΣ των Α' βάθμιων Συλλόγων - Μελών της ΠΟΜΗΤΕΔΥ με θέμα τον προγραμματισμό δράσεων για την επιμόρφωση - κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού....
Σήμερα 30/4/2015 η Γενική Συνέλευση των Εταίρων του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρφωσης των Πτυχιούχων Μηχανικών ενέκρινε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του (Κ.Ε.Λ)....