Ν.Σ.Κ. : Δικαιολογητικά για τις πληρωμές λογαριασμών που αφορούν συμβάσεις δημοσίων έργων

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις πληρωμές λογαριασμών που αφορούν συμβάσεις δημοσίων έργων …

Επιστολή προς τους όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να ορίσουν Ενεργειακούς Υπευθύνους

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, επιστολή προς τους όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να ορίσουν Ενεργειακούς Υπευθύνους για τα κτίρια