Κατηγορία: Λοιπά κείμενα

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Δείτε εδώ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Ν.Σ.Κ. : Δικαιολογητικά για τις πληρωμές λογαριασμών που αφορούν συμβάσεις δημοσίων έργων

Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τις πληρωμές λογαριασμών που αφορούν συμβάσεις δημοσίων έργων και διέπονται από τις διατάξεις των Νόμων Ν.4412/2016  και Ν.3669/2008. Δείτε…

Απόφαση 1045 βεβαιώσεις αποδοχών

Αριθμ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής…