Κατηγορία: Πολεοδομικά θέματα

Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων με θέμα τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό