Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Εύβοιας

Τη Δευτέρα 3/11/2014 πραγματοποιήθηκε, στη Χαλκίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητηρίου της Π.Ε. Ευβοίας, Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Εύβοιας

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Εύβοιας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/10/2013, στη Χαλκίδα η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Εύβοιας, στην οποία παρευρέθησαν από την πλευρά της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., ο πρόεδρος Στέφανος Λιόντης, ο Α’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Μερτινός και τα μέλη Κωνσταντίνος Αγγελίδης και Νίκη Μανουσογιάννη.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Καλούμε όλα τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τεταρτη 23-10-2013 και ώρα 10.00 π.μ.

το πρώτο πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους μηχανικούς του Ν. Ευβοίας

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), πρόκειται να υλοποιήσει το πρώτο πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους μηχανικούς του Ν. Ευβοίας στη Χαλκίδα με θέμα «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» από 25 έως 29 Νοεμβρίου του 2013, κατόπιν σχετικού αιτήματος που απέστειλε ο σύλλογος μας, ΣΗ.ΜΥ.Δ.Υ.Ε. για την επιμόρφωση των μελών του, σε συνεργασία με τον η ΕΜΔΥΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ