Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων των νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σε αίθουσα του Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κοπής πίτας και Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων των νομών Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας