Κατηγορία: Σύντομα Νέα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με το Ν. 5027 /ΦΕΚ 48Α’ 02-03-2023, Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και…

Άμεσα λύση για την πλήρη αποζημίωση των μετακινήσεων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική εργασία

Οι έξι Ομοσπονδίες, προχωράμε σε κοινές κινητοποιήσεις, ώστε να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα με τις Μετακινήσεις Υπαλλήλων για Υπηρεσιακούς λόγους. Δείτε αναλυτικά στο Δελτίο των έξι Ομοσπονδιών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6…