ΕΑΑΔΗΣΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ν. 4782/2021

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΑΑΔΗΣΥ η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων που έχει εκδώσει η …