Απρ 23, 2021

Χρήσιμα Νέα

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση της τρέχουσας ειδησεογραφίας, σταματά, μέχρι νεοτέρας απόφασης, η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων βάσει των οποίων οι 206.000 υπάλληλοι των υπουργείων θα περιέγραφαν αναλυτικά τη φύση και το σκοπό της εργασίας τους, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται γι’ αυτήν....
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Σας κάνουμε γνωστό ότι, παράλληλα με τους συνδικαλιστικούς αγώνες για την ανατροπή των νόμων που μειώνουν δραστικά το εφάπαξ, υπάρχει η δυνατότητα, αξιοποιώντας και τη δικαστική οδό, να κατατεθεί αγωγή. Στα πλαίσια αυτά ενημερώνουμε, όσους μέχρι τώρα έχουν πάρει ή θα πάρουν στο μέλλον μειωμένο εφάπαξ και επιθυμούν να προσφύγουν, πρέπει να καταθέσουν στο ΤΠΔΥ, συμπληρωμένη αυτήν την ένσταση που σας επισυνάπτουμε....
Σειρά δημοσιευμάτων στον τύπο αναφέρονται στη νέα νομοθετική παρέμβαση  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία σχεδιάζεται με στόχο, αφενός να αντιμετωπιστούν...