Κατηγορία: Χρήσιμες Πληροφορίες σχετικά με τον Πόρο των ΤΕ Μηχανικών

Πρώτη καταβολή του Πόρου 2,5‰.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Σήμερα, 10 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων ΤΕ Μηχανικών. Είναι μία μέρα σταθμός και ορόσημο για την Ομοσπονδία και τον…

Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Στις 12/2/2020 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε έγγραφο με θέμα: "Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)