ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ …

Δελτίο Τύπου από τη Διαδικτυακή Συνέντευξη των 6 Ομοσπονδιών

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την κοινή Πανελλαδική Στάση Εργασίας
την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, από την έναρξη του ωραρίου έως τις 12μμ όπου
καλούμε σε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στις 10πμ στο Υπουργείο
Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας), με αυστηρή τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων