Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη μετονομασία του κλάδου σε “ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”

ΥΠΕΣ: …”όπου στο Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» αναφέρεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών εφεξής λογίζεται ως κλάδος ΤΕ Μηχανικών“. Κεφ.…

Ν. 5027/2023: “Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών”

Ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών παράνομα τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 85/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄/232/17-12-2022 και εμφανίστηκε ως ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. Το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο την αστοχία ρύθμισε το θέμα…

ΑΔΕΔΥ: 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης για την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, ενώνοντας τη φωνή…