Ιούλ 25, 2021

Μήνας: Ιούνιος 2020

Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επιστολή της η ΑΔΕΔΥ, προς αποκατάσταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφασή...