Μήνας: Νοέμβριος 2022

Η απόφαση του ΣτΕ για το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ)

Μετά την αίτηση ακυρώσεως που άσκησε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας κ.λπ. (σύνολο 3 αιτούντες) κατά της απόφασης 62599/26.8.2021 «Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών» (Β’ 4279/16.9.2021) του Υπουργού Εργασίας…