Απρ 23, 2021

Μισθολόγιο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. ΦΕΚ 176/16-12-2015. τ. Α Δείτε εδώ το νόμο...