Αποζημιώσεις μετακινήσεων εκτός έδρας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του 1ου Τμήματος του Ελεκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης 03-02-2009, επιλύθηκε οριστικά και θετικά το θέμα της αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ…