Μήνας: Μάρτιος 2020

Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μελών της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Στις 12/2/2020 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε έγγραφο με θέμα: "Παρακράτηση ποσοστού 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Δείτε εδώ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας ΤΕ Μηχανικούς, εργαζομένους στους Δήμους και στις Περιφέρειες, να συμμετέχουν δυναμικά και ενεργά στις κινητοποιήσεις της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α και της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. την Πέμπτη 5…