Οκτ 24, 2021

Μήνας: Μάρτιος 2020

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό Δείτε την εδώ
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Δείτε εδώ την...