Μήνας: Μάρτιος 2022

Σε ΦΕΚ, ο ν. 4903/2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ο ν. 4903/2022 (Α46/5-3-2022) με τίτλο “Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις”, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις  που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα:– τα άρθρα…