Μήνας: Μάιος 2023

Επανυποβολή προτάσεων προς την αρμόδια Επιτροπή για αλλαγές – προσθήκες στην ΚΥΑ για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Υπ. Υγείας

Η ΠΟΜΗΤΕΔΥ απέστειλε στην αρμόδια Επιτροπή έγγραφο με προτάσεις για αλλαγές – προσθήκες στην Κ.Υ.Α. 2/35134/ΔΕΠ (ΦΕΚ 2611 τ. Β’ /2023) για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας…