Μήνας: Οκτώβριος 2023

Ανάγκη άμεσων και μαζικών προσλήψεων ΤΕ Μηχανικών στη Θεσσαλία

Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. απέστειλε έγγραφο στην Υπουργό Εσωτερικών, με το οποίο προβάλει και τεκμηριώνει την ανάγκη άμεσων και μαζικών προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικότερα δε Μηχανικών ΤΕ  για τη στελέχωση όλων των…