Κατηγορία: ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΠΟΜΗΤΕΔΥ: Πρόσκληση για αποστολή αιτημάτων-προτάσεων αναφορικά με την Κ.Υ.Α. για το επίδομα Επικίνδυνης Ανθυγιεινής Εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του

Προκειμένου να επανυποβάλουμε τις προτάσεις μας για αλλαγές – προσθήκες στην Κ.Υ.Α. για το επίδομα Επικίνδυνης Ανθυγιεινής Εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, στην Επιτροπή…

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Έγγραφο ΠΟΜΗΤΕΔΥ με θέμα: Σφάλματα και διακρίσεις μεταξύ Ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών στην Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Υπουργείου Υγείας Δείτε το παρακάτω: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΜΗΤΕΔΥ ΠΡΟΣ…

Διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στους α βάθμιους Συλλόγους συναδέλφων που εργάζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών ATSEP

Ύστερα από πολλά ερωτήματα συναδέλφων αλλά και πρωτοβάθμιων συλλόγων, σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής στους πρωτοβάθμιους συλλόγους της Ομοσπονδίας, υπαλλήλων που ανήκουν στον κλάδο ΤΕ Ηλεκτρονικών ATSEP, η Ομοσπονδία εξέδωσε…