Print Friendly, PDF & Email

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
Δ/ΝΣΗ : α) ΤΟΣΙΤΣΑ 1Β 106 82    β)  ΒΑΡΒΑΚΗ 12    114 54    ΑΘΗΝΑ
Τηλ.&  Fax : 210 5241814
Website: http://www.pomitedy.gr

Αθήνα : 13-4-2010
Αρ. Πρωτ. : 1229

Προς :Τα Μέλη Κ. Δ. Σ.  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
– Δημήτριο  Δημόπουλο
– Βασίλη Καψάλη
– Φοίβο – Κων/νο Μπλανά
– Χρήστο Χατζησοφιανό
– Δημήτριο Mπαή
– ’γγελο Μητσάρα
– Αρειστίδη Μαλαματά
– Ιωάννη Αίσωπο
– Κώστα Ευθυμιάδη
– Παύλο Mίχα
– Γεώργιο Μερτινό
– Χρήστο Ντάκο
– Δημήτριο Σιάχο
– Παναγιώτη Τσιρογιάννη
– Δημήτριο Φαναρά
Κοιν. : – Συλλόγους Μέλη Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
– Περιφερειακά τμήματα Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

 

Θέμα : Συνάντηση Δ.Σ. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. – Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με θέμα το πλαίσο
άσκησης επαγγέλματος των Πτυχιούχων  Μηχανικών ΤΕ
Σχετικά: Έγγραφα Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ 1219/7-4-2010 και 1220/8-4-2010
και απαντητικά Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. 738/8-4-2010 και 739/9-4-2010

Συνάδελφοι μετά τα παραπάνω σχετικά είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε τα εξής:
Η Ομοσπονδία μας αποτελεί το μοναδικό επιστημονικό, συνδικαλιστικό και επαγγελματικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών που εργάζονται στο Δημόσιο  έχοντας  σαν σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των φυσικών της μελών και διέπεται από το Ν. 1264/82.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. αποτελεί σωματείο του Αστικού Κώδικα στην οποία εγγράφονται όλοι οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί (ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π) και στην οποία είναι μεν εγγεγραμμένα πολλά μέλη μας αλλά από την δομή και το καταστατικό της πουθενά δεν προβλέπεται ότι έχει ως μέλη της συλλόγους και πολύ περισσότερο ομοσπονδίες.
Είναι γνωστό σε όλους αλλά  και πολύ περισσότερο θα έπρεπε να γνωρίζουν τα μέλη του Κ.Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. που μετέχουν σ’ αυτό τα τελευταία χρόνια, ότι μέχρι το 2003 ένας πολύ μικρός αριθμός πτυχιούχων μηχανικών που εργάζεται στο Δημόσιο ήταν εγγεγραμμένοι στην   Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή ταμειακά τακτοποιημένοι.
Κατά την ανασυγκρότηση της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. στις αρχές του 2003 με μεγάλη συνέπεια μέλη του τότε και τώρα Δ.Σ. μας, θέσαμε νέες βάσεις συνεργασίας με την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. «υποχρεώνοντας» την πλειοψηφία των συναδέλφων είτε να εγγραφούν στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είτε να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς αυτήν που σε πολλές  περιπτώσεις ήταν οφειλές 20ετίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν κατ’ αρχήν να αυξηθούν οι εγγεγραμμένοι σ’ αυτή μόνο κατά το έτος 2004 κατά 250 % αλλά και να εισρεύσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο κεντρικό ταμείο της ή σε αυτά των περιφερειακών τμημάτων.
Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι από τις πιο δύσκολες που περνά ο κλάδος μας μια και απ’ ότι διαφαίνεται το διαχρονικό πρόβλημα της έκδοσης πλαισίου άσκησης επαγγέλματος για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ και ιδιαίτερα για τους Μηχανικούς, δεν λύνεται και  γι’ αυτό απαιτείται συστράτευση όλων ημών όπως και των λοιπών φορέων των ΤΕΙ ( καθηγητές, φοιτητές) σ’ αυτό το πλαίσιο.
Κρίνεται δε, ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή τόσο για την δημιουργία εσωστρέφειας όσο και  προσπάθειας ηγεμονισμού στο χώρο μας.
Η διαφαινόμενη πρόθεση από μέρους του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., όπως αυτή προκύπτει από το περιεχόμενο του πρώτου απαντητικού εγγράφου, για απαξίωση  τόσο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αλλά και της προσφοράς των μελών μας, δε νομίζουμε ότι προσφέρει όφελος προς το σύνολο των συναδέλφων αλλά μάλλον δείχνει τάση να δυναμιτιστούν οι όποιες διαθέσεις υπάρχουν αμφίπλευρα για συνεργασία.
Σας καλούμε έστω την ύστατη αυτή φορά ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων σε μια προσπάθεια συνεργασίας, συνεισφοράς, προσφοράς και ας μην ξεχνάμε ότι στο τέλος όλοι κρινόμαστε ” ο καιρός γαρ εγγύς “.
Κατά  την προφορική συνομιλία που έγινε μεταξύ του Προέδρου μας και του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επισημάνθηκε η από μέρους μας θέση ότι η συνάντηση αυτή πρέπει  να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα, όμως από το περιεχόμενο του δεύτερου απαντητικού εγγράφου σας δεν διαφάνηκε κάτι τέτοιο αφού η ημερομηνία που είχαμε προτείνει για την Παρασκευή 16/4/2010 ετίθετο εν αμφιβόλω.
Αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε πάρει για την σύγκληση του Κ.Δ.Σ. σας για την Δευτέρα 19/4/2010 σας καλούμε σε συνάντηση  την ίδια ημερομηνία και ώρα 11:00.
Σαν χώρο συνάντησης προτείνουμε το ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC (Αθαν. Διάκου 28-34 Αθήνα) τα δε έξοδα της συνάντησης θα καλυφθούν από την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

Για το Δ.Σ.
της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Αγγελίδης                       Αναστασία Παρισίου

×