Κατηγορία: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 7ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη Συγκρότηση της επταμελούς διαχειριστικής επιτροπής του πόρου 2,5‰ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ

Αναρτήθηκαν, στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω…

Σε ΦΕΚ η Υ.Α. για τον πόρο 2,5 τοις χιλίοις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, η οποία καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ρυθμίσεις για τη δημιουργία του Πόρου 2,5‰, που…

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η τροπολογία για τον πόρο 2,5 τοις χιλιοίς

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για την Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη –…