Δ.Σ. ΣΥΜΗΤΕΔΥ Μεσσηνίας

Print Friendly, PDF & Email

Δ.Σ.  ΣΥΜΗΤΕΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Επικοινωνία: symhdyme@gmail.com

Πρόεδρος:ΖΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ6937442726takizannis1@gmail.com
Αντιπρόεδρος:ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ6944886081a.kalogeropoulos@kalamata.gr
Γεν. Γραμματέας:ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑ6944189950athoik@na-messinias.gr
Ταμίας:ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ6937481344g_giannopoulos@hotmail.com
Μέλος:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥΦΩΤΕΙΝΗ6947997793fotzaxa@yahoo.gr
Μέλος:ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ6978280274p.kouloumvakos@kalamata.gr
Μέλος:ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ6974938538dimchrist.gr@gmail.com