Ιστορικό

Print Friendly, PDF & Email

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) ιδρύθηκε το 1995, όπου εκλέχτηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο στις 12 Οκτωβρίου 1995, με κύριο μέλημα την διεξαγωγή εκλογών και έγκριση του καταστατικού.

Για το σκοπό αυτό ορίστηκε προσυνεδριακή συνάντηση των τεσσάρων πρώτων πρωτοβάθμιων Συλλόγων στις 16 & 17 Μαΐου 1996, στο χώρο του αμφιθεάτρου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιπποκράτους 196-198.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το 1ο Καταστατικό (1425/1996 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας). Πρώτος Πρόεδρος της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. εκλέχτηκε ο κ. Κονδύλης με Γεν. Γραμματέα τον κ. Κοκαλάκη και Ταμία τον κ. Ξυγαλά

Το πρώτο δημοσιογραφικό όργανο-έντυπο της Ομοσπονδίας ήταν το περιοδικό “ΔΟΚΟΣ” που εκδίδετο στην ΑΘΗΝΑ σε έντυπη μορφή από το 2006 έως το 2012 και σε ηλεκτρονική μορφή από το 2012 έως το 2015 με παραλήπτες όλους τους ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕ. Δημοσίους Υπαλλήλους.

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

2ο Συνέδριο Π. Ο. ΜΗ. Τ.Ε. Δ.Υ. 29 & 30 ΑΠΡ 2004 ΑΘΗΝΑ

3ο Συνέδριο Π. Ο. ΜΗ. Τ.Ε. Δ.Υ. 8 , 9 & 10 ΔΕΚ 2005 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

4ο Συνέδριο Π. Ο. ΜΗ. Τ.Ε. Δ.Υ. 27 , 28 & 29 ΙΟΥΝ 2007 ΔΕΛΦΟΙ

5ο Συνέδριο Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 6 & 7 ΜΑΙΟΥ 2009 ΑΘΗΝΑ

6o Συνέδριο Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.  23-24 & 25 Ιουνίου 2010 ΑΘΗΝΑ

7ο Συνέδριο Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.  4-5 & 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΘΗΝΑ

8ο Καταστατικό Συνέδριο Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. 28 Σεπτεμβρίου 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9ο Συνέδριο Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ