ΔΣ ΣΥΜΗΔΥ ΛΕΣΒΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

e-mail: simidilesvou@gmail.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΣΟΥΠΗΚΑΣΣΑΝΔΡΑ6976797165kassandra3.t@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ6972601922anastasia_karagiann@yahoo.gr
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ6973062552kalliopiandriani@hotmail.com
ΤΑΜΙΑΣΤΑΚΤΙΚΟΣΓΙΩΡΓΟΣ6979195780gtaktik@gmail.com
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΖΙΤΖΙΝΑΣΚΩΣΤΑΣ6977248340Kostzin@yahoo.gr
ΜΕΛΟΣ:ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣΚΩΣΤΑΣ6948661235kospansel@yahoo.gr
ΜΕΛΟΣ:ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ6972090482p.plomaritis@pvaigaiou.gov.gr