Κατηγορία: Νομοθεσία Μελετών

Εγκύκλιος 10: Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών

Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013. Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας…