Κατηγορία: Κλαδολόγιο

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη μετονομασία του κλάδου σε “ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ”

ΥΠΕΣ: …”όπου στο Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» αναφέρεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών εφεξής λογίζεται ως κλάδος ΤΕ Μηχανικών“. Κεφ.…

Ν. 5027/2023: “Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών”

Ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών παράνομα τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 85/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄/232/17-12-2022 και εμφανίστηκε ως ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. Το Υπουργείο αντιλαμβανόμενο την αστοχία ρύθμισε το θέμα…

Κλαδολόγιο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37α/87 "Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσαρμογή…