ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                            

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ

Μετά από απόφαση του 11ου Συνεδρίου το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου όπως υπερψηφίστηκε στα Γενικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας είναι:

 • Ισότιμη Εξέλιξη των ΤΕ Μηχανικών στη διοικητική ιεραρχία.
 • Δημιουργία μιας ενιαίας κατηγορίας υπαλλήλων με την ονομασία «Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕ)» που θα περιλαμβάνει τις κατηγοριών «Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)» και «Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)».
 • Ενδυνάμωση των Τεχνικών Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, με μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών, με προσλήψεις ΤΕ Μηχανικών σε ποσοστό προσλήψεων κατά 70% έναντι άλλων συναφών κλάδων ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν.
 • Διόρθωση των αδικιών του Π.Δ. 85/2022. Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον κλάδο μας με προσθήκη του τίτλου «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» στις ειδικότητες που έχει αφαιρεθεί και επαναφορά στον κλάδο «ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» των ειδικοτήτων ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, ΤΕ Μηχανικών Ορυχείων, ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας, ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Οργάνων, ΤΕ Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
 • Λειτουργία Υ.ΔΟΜ. σε όλους τους Δήμους της χώρας, πλήρως στελεχωμένων και εξοπλισμένων, ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά το Περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον, χωρίς πολυνομία και σύγχυση αρμοδιοτήτων.
 • Αύξηση των αποζημιώσεων των Μηχανικών που εκτελούν εντός και εκτός έδρας υπηρεσίες.
 • Φραγμός στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.
 • Επαναφορά του ειδικού επιδόματος 3‰ επί του ορίου των πληρωμών των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 • Αμοιβή των Μηχανικών ΤΕ για συμμετοχή τους σε επιτροπές (ΣΥΠΟΘΑ, επιτροπές διαγωνισμών, προμηθειών, πραγματογνωμοσύνης, κλπ).
 • Αύξηση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος σε Μηχανικούς ΤΕ που εργάζονται σε επιβαρυμένους χώρους (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, υπηρεσίες καθαριότητας, κοιμητήρια, αμαξοστάσια, κλπ).
 • Τροποποίηση απόφασης για την επάρκεια στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. – εξάλειψη του αποκλεισμού των ΤΕ Μηχανικών.
 • Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 2/35134/ΔΕΠ (ΦΕΚ 2611Β’/21-04-2023) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 2/108192/ΔΕΠ/29-02-2024 (ΦΕΚ 1635/Β’/11-03-2024), ώστε να διορθωθούν οι αβλεψίες σε βάρος των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας.
 • Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
 • Αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.
 • Προσμέτρηση του εργασιακού χρόνου της διετίας 2016 – 2017 στη μισθολογική ωρίμανση.
 • Πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. στα πλαίσια της δράσης της Ομοσπονδίας :

1. να αναλάβει κάθε πρόσφορη, νόμιμη και συμβατή με το καταστατικό της Ομοσπονδίας, δράση,

2. να προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, απεργίες αποχές από συγκεκριμένες εργασίες, ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΤΕ Μηχανικών του δημοσίου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων  οπουδήποτε απαιτηθεί και ειδικότερα επί των θεμάτων :

– της αξιολόγησης από όλα τα στάδια, προκειμένου να απαιτήσει και να επιτύχει την ανάκληση των ρυθμίσεων του ν. 4940/2022.

– της υποστελέχωσης και αποδυνάμωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Δόμησης και των λοιπών Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα στις οποίες υπηρετούν ΤΕ Μηχανικοί.

– των προσλήψεων μονίμου προσωπικού και της ενδυνάμωσης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών των Υπηρεσιών Δόμησης και των λοιπών Υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, με μόνιμο προσωπικό άμεσα όλων των κατηγοριών, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν.

– των ιδιωτικοποιήσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών σε ιδιώτες, απαιτώντας καμία κατάργηση Τεχνικών Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

– των εκτός και εντός έδρας μετακινήσεων όλων των υπαλλήλων ΤΕ Μηχανικών που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία.

– των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων του δημοσίου και της γενικότερης αντιμετώπισης των υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

– της νομικής προστασίας, ιδιαιτέρως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και με τις ποινικές & αστικές ευθύνες που επιφορτίζονται.

– της διεκδίκησης δημιουργίας ενιαίας κατηγορίας αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης με την ονομασία «Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕ)».

Γνωρίζουμε τη δυσκολία των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας!

Γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί!

Υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα τα συμφέροντα των συναδέλφων του κλάδου, απέναντι σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε συντεχνία!

Συνεχίζουμε δυναμικά τους αγώνες!

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ