Κατηγορία: Νομοθεσία Δημόσιων Έργων

Σε ΦΕΚ, ο ν. 4903/2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, ο ν. 4903/2022 (Α46/5-3-2022) με τίτλο “Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις”, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις  που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα:– τα άρθρα…

ΕΑΑΔΗΣΥ: Νέο έγγραφο με θέμα Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών – Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ

Νέο έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, με θέμα "Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών - Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ"

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Υπουργική Απόφαση: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιώ

Διευκρινίσεις ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Διευκρινίσεις ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής Μηχανοσήμων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014