Κατηγορία: Νομολογία

ΑΔΕΔΥ: Κρίσιμη απόφαση του Διοικητικού Εφετεόυ Αθηνών

ΑΔΕΔΥ: ΝΟΜΙΜΗ η συμμετοχή στην απεργία – αποχή. Δικαίωση συναδέλφου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, που συμμετείχε στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση Δείτε εδώ την ανακοίνωση…

Ν.Σ.Κ.: Ισοτιμία τίτλων

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. η οποία εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και…

Ελεγκτικό Συνέδριο: Παράνομες οι αποφάσεις δημάρχων για ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό μελετών

Παράνομες οι αποφάσεις δημάρχων για ανάθεση σε ιδιώτη μηχανικό μελετών, εφόσον οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι στελεχωμένες με μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ

ΣτΕ.Ολ 95/2013 Επίδομα 176 Ευρώ – Δικαστικοί υπάλληλοι – Αρχή ισότητας

    Αναίρεση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου που έκρινε ότι η κατ’ εξαίρεση μη χορήγηση πρόσθετης μισθολογικής παροχής σε ορισμένες μόνον κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων συνιστά άνιση μεταχείρισή τους έναντι των…

Απόφαση 3354/2013 του ΣτΕ που αφορά την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την αυτοδίκαιη απόλυση. Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του μνημονιακού Νόμου 4024/2011, κατόπιν…