ΔΣ ΣΥΜΗΔΥ ΧΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
Πρόεδρος: ΦΩΚΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ6932744313fokidis01021977@gmail.com
Αντιπρόεδρος: ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΑΝΕΣΤΗΣ6976885598anestisvoudouris@gmail.com
Γεν. Γραμματέας:ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ6977601231i_deligiannis@outlook.com
Ταμίας:ΠΑΤΕΛΙΔΑΣΙΩΑΝΝΗΣ6977957406gpatelidas@gmail.com
Μέλος:ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ6945950436ppttaoulis@gmail.com