Κατηγορία: ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στήριξη στους συναδέλφους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., καταγγέλλει και καταδικάζει την ποινικοποίηση των ενεργειών υπαλλήλων – συναδέλφων Μηχανικών, μέσα στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους. Καταδικάζουμε όλες τις ενέργειες που βλάπτουν τη…