Print Friendly, PDF & Email

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση δημιουργίας «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών».

Η υπουργική απόφαση προβλέπει:

Δημιουργείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» κατά την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011, με τα στοιχεία των μηχανικών όπως ορίζονται στη παρούσα, με δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης.

Στο σύστημα αυτό καταχωρίζονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων στην έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών, σε έκαστον εκ των οποίων δίδεται μοναδικός αριθμός μητρώου.

Η δήλωσή του αριθμού μητρώου εκάστου των μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και ο έλεγχος των στοιχείων τους από την Υ.ΔΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης ή άλλης σχετικής διοικητικής πράξης οποιασδήποτε δημόσιας Υπηρεσίας.

Στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο – Διαδικασία υποβολής

1. Στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» περιλαμβάνονται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4030/2011 στοιχεία.

Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά το σύνολο των στοιχείων, που προβλέπονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο της παρούσας και δηλώνει ότι τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα και αληθή. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην πληροφοριακή βάση του ΥΠΕΚΑ και κατά την υποβολή ελέγχεται από το πληροφοριακό σύστημα η πληρότητα συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων και ακολουθεί η έκδοση βεβαίωσης ένταξης στο Μητρώο. Για την τροποποίηση ή και συμπλήρωση των υποβληθέντων στοιχείων υποβάλλεται σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΚΑ.

2. Επίσης στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» περιλαμβάνονται οι Υπουργικές αποφάσεις κυρώσεων της παρ. 9γ του άρθρου 7 του Ν.4030/2011.

3. Το «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» αποτελεί δυναμικό σύστημα, το οποίο συνδέεται με την κοινή βάση δεδομένων ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης των αδειών δόμησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), καθώς και την «Ταυτότητα Κτιρίου», κατά το άρθρο 4 του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62Α΄). Επίσης δύναται να συνδέεται και με τα μητρώα ή τις βάσεις δεδομένων των αρμοδίων φορέων για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και να ενημερώνεται αυτόματα.

Πηγή: http://www.b2green.gr

Δείτε εδώ το ΦΕΚ