Print Friendly, PDF & Email

Ανοικτή επιστολή της Ομοσπονδίας μας προς τον Υπουργό Παιδείας, κ Γαβρόγλου, σχετικά με το Σχέδιο για τα  Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Παρατίθεται απόσπασμα …

Σήμερα στη χώρα μας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι απόλυτα προστατευμένοι σύμφωνα με τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 2001/19/ΕΚ, 2005/36/EE και το ΠΔ 38/2010 που καθόρισαν ένα δεσμευτικό πλαίσιο σχετικά με το γενικό σύστημα ισοτίμησης των ακαδημαϊκών τίτλων και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Απολαμβάνουν επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων ανωτάτων σχολών, ακόμα και αν διαπιστωθεί υστέρηση στα έτη σπουδών ή εφόσον η εν λόγω διαφορά συνίσταται στη συγκεκριμένη εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα και η οποία αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών, τότε παρέχεται στον αιτούντα η ευχέρεια επιλογής μεταξύ της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της δοκιμασίας επάρκειας.

Σε αντίθεση οι μηχανικοί απόφοιτοι των ΤΕΙ, αν και απόφοιτοι ανωτάτων σχολών,  αντιμετωπίζονται ως μηχανικοί ενός κατώτερου Θεού και εν έτει 2018 προτείνεται να απολαμβάνουν επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων εμπειροτεχνών. Επιβεβαιώθηκαν πλέον οι εκτιμήσεις  μας ότι η «διαρροή» του σχεδίου ΠΔ ήταν ενδεικτική της μεθόδευσης που αποσκοπεί να υποβαθμίσει και σχεδόν να εκμηδενίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα του συνόλου των αποφοίτων των σχολών των ΤΕΙ, ασχέτως κλάδου και ειδικότητας.

 Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή μας έχετε πείσει ότι στόχος σας είναι η ικανοποίηση κάθε αιτήματος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της συντεχνίας που κυριαρχεί στο ΤΕΕ, αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα που επιφέρουν στον κλάδο των ΤΕ μηχανικών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα

Καταγγέλλουμε την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας:

  • για την μεθοδευμένη κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα
  • για πλήρη αγνόηση των φορέων του κλάδου και των σχολών των ΤΕΙ
  • για την παντελή έλλειψη διάλογου, που θα έπρεπε να ήταν το πρώτο μέλημά σας, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους των ΤΕΙ και στις αρχές της Δημοκρατίας που έχετε αγνοήσει σε αυτή την περίπτωση.
  • γιατί αποφασίζετε για εμάς χωρίς εμάς και οδηγείτε στην υποβάθμιση και την απαξίωση τα πτυχία και τις σχολές από τις οποίες αποφοιτήσαμε

 Τέλος κύριε Υπουργέ σας ενημερώνουμε ότι:

 Απαιτούμε

  • την άμεση έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων επιπέδου Ανωτάτων σχολών, στην 6η βαθμίδα της ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων.
  • Το πτυχίο μας ως επιπέδου Bachelor, να αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο επάγγελμα, σύμφωνα με το περιεχόμενο σπουδών.

 Καλούμε

όλους τους οργανωμένους φορείς των αποφοίτων ΤΕΙ ανεξαρτήτως κλάδου, καθώς και τους μεμονωμένους συναδέλφους μας, να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδίας μας (email: info@pomitedy.gr, τηλ.: 2105241814), ή με τα μέλη του ΔΣ, με στόχο να υπάρξει το συντομότερο συντονισμένη και οργανωμένη κοινή δράση απέναντι στις συντεχνιακές μεθοδεύσεις και τις αυθαιρεσίες του Υπουργείου Παιδείας διότι, εκκρεμούν πορίσματα άλλων δύο ανάλογων επιτροπών των οποίων επίσης παραιτήθηκαν μέλη και έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για 13 τουλάχιστον ακόμη ειδικότητες, για τις οποίες δεν έχουν συσταθεί ακόμη επιτροπές. Το πόρισμα αυτής της επιτροπής είναι «πιλοτικό» και αν τελεσφορήσει, θα συμπαρασύρει όλους τους κλάδους των αποφοίτων ΤΕΙ.

 Το παρόν και το μέλλον των αποφοίτων των ΤΕΙ δεν είναι δυνατόν να καθορίζεται από τις «εκτιμήσεις»  διορισμένων «επιτροπών» που “φυλλοροούν”, αφού και τα μέλη τους  παραιτούνται καταγγέλλοντας συντεχνιακές μεθοδεύσεις.