Print Friendly, PDF & Email

Έγγραφο του ΣΥΜΗΔΥΠΑΣ προς τους Βουλευτές της περιοχής σχετικά με σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ      4 /4 /2018

Αρ. Πρωτ.:  1017

                                                    Προς :  Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κεντρικής Μακεδονίας

                                                                                                

κ. Βουλευτές,

Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. της Κεντρικής Μακεδονίας και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.)

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας πολύ σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών.

Συγκεκριμένα :

  1. Η δημιουργία πόρου 2,5‰, με δικαιούχους τους ΤΕ Μηχανικούς, αντίστοιχου του πόρου 6‰ που δημιουργήθηκε προκλητικά μόνο για τους ΠΕ Μηχανικούς και προέρχεται από παρακράτηση ποσοστού 6‰ από το εργολαβικό όφελος σε όλες τις πιστοποιήσεις των Δημοσίων Έργων.
  2. Οι Οργανισμοί των Υπηρεσιών του Δημοσίου, όπου εκκρεμεί η οριστική διευθέτηση του προβλήματος του αποκλεισμού των ΤΕ Μηχανικών, αλλά και του συνόλου σχεδόν των αποφοίτων ΤΕΙ, από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.
  3. Ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο των ΤΕ Μηχανικών, όσο  και των αποφοίτων των λοιπών κλάδων των ΤΕΙ, καθώς και της ισοτίμησης των  πτυχίων τους, θέματα που απασχολούν το σύνολο σχεδόν των αποφοίτων  ανεξαρτήτως κλάδου και χρόνου κτήσης πτυχίου.

 

Αναλυτικότερα σας επισημαίνουμε τα εξής:

Στο θέμα της δημιουργίας του Πόρου των ΤΕ Μηχανικών από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, συνεχίζεται η μεθόδευση των υποσχέσεων και ατελέσφορων προσπαθειών, καθώς κατατέθηκε τροπολογία δύο φορές χωρίς να υποστηριχθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να παραμείνει απλώς μία εκδήλωση πρόθεσης αφού δεν κατέληξε προς ψήφιση στη Βουλή.

Επίσης, πρέπει να σας επισημάνουμε ότι κατά την παράσταση διαμαρτυρίας για το συγκεκριμένο θέμα που πραγματοποίησε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΜΗΤΕΔΥ (το οποίο αποτελείται από το σύνολο των προέδρων των Α΄βάθμιων Συλλόγων), την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό, η απάντηση που μας μεταφέρθηκε μέσω του ιδιαίτερου γραφείου του ήταν ότι: «Ο Υπουργός θα σας δεχθεί τη Δευτέρα, αλλά χωρίς τον Πρόεδρό σας, ο οποίος δε θέλω να ξαναέρθει στο Υπουργείο». Οφείλουμε να καταγγείλουμε αυτή τη στάση ως απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και προσβλητική απέναντι σε ένα εκλεγμένο Δ.Σ. που εκπροσωπεί έναν κλάδο χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών Τ.Ε..

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ουδόλως συγκινείται από τη μεθοδευμένη στελεχιακή αποψίλωση και αποδυνάμωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου, αφού στις περισσότερες τροποποιήσεις Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας σε Δήμους και Περιφέρειες, παρατηρείται το φαινόμενο του καθολικού αποκλεισμού όλων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας από τις θέσεις προϊσταμένων με τη χρήση του όρου «ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ», σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο Ν.4369/2016 ο οποίος ψηφίστηκε επί διακυβέρνησης του κόμματός σας. Συνεχίζονται δηλαδή οι «χάρες», οι «συντεχνιακές εξυπηρετήσεις» και πιθανόν οι «πελατειακές σχέσεις» προς όφελος των διπλωματούχων μηχανικών πενταετούς φοίτησης και σε βάρος όλων των υπόλοιπων υπαλλήλων της ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας

Αντί να «απαιτείται» η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης για τις θέσεις προϊσταμένων «αδιακρίτως» των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, αφού αξιολογούνται βάσει αντικειμενικών, αξιοκρατικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με το Ν.4369/2016, η Δημόσια Διοίκηση επιστρέφει δεκαετίες πίσω, αποκλείοντας «αδιακρίτως» τους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας από τη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης, αδιαφορώντας αν διαθέτουν επιπρόσθετα προσόντα, όπως μεταπτυχιακό ή ακόμα και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Όσον αφορά το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕ Μηχανικών, μελετώντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που διέρρευσε πριν μερικούς μήνες, διαπιστώνουμε ότι πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να επαναφέρει τον κλάδο μας σχεδόν 50 χρόνια πίσω, με την αποδοχή πρότασης εφαρμογής επικαιροποιημένων των «Βασιλικών Διαταγμάτων» επαγγελματικών δικαιωμάτων του 1972, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην Ανώτατη Εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια. Δηλαδή, σήμερα, εν έτει 2019, στη χώρα μας ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, απόφοιτοι σχολών του εξωτερικού μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα βάσει κατοχυρωμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ αντιμετωπίζονται ως εμπειροτέχνες. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι, ακόμα και τα μέλη των επιτροπών που προβλέπονται στον Ν.4485/2017, τα οποία μάλιστα, επέλεξε το Υπουργείο Παιδείας, αγνοώντας προκλητικά κάθε επιστημονικό – επαγγελματικό και συνδικαλιστικό φορέα αποφοίτων ΤΕΙ, παραιτήθηκαν καταγγέλλοντας ότι: «Οι συντεχνίες που επέβαλλαν την άποψή τους στις προηγούμενες Κυβερνήσεις συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο και στην σημερινή Κυβέρνηση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι είμαστε μέλη Επιτροπών Προδιαγεγραμμένων Αποφάσεων.»

 

Κύριοι/ες  Βουλευτές,

Η λήξη της θητείας αυτής της Κυβέρνησης είναι ηθικό και δίκαιο να μην αφήσει εκκρεμότητες που η ίδια δημιούργησε ή δεν μπόρεσε να διευθετήσει λόγω αδράνειας ή αδυναμίας. Θεωρούμε ότι είναι ηθικό, δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη, η  επίλυση  κάθε ζητήματος που έχει προκύψει αυτό το διάστημα. Ο κλάδος των ΤΕ Μηχανικών διακατέχεται από αισθήματα αγανάκτησης και απογοήτευσης λόγω της εξαιρετικά προνομιακής μεταχείρισης που τυγχάνει ο κλάδος των ΠΕ Μηχανικών συνάδελφων μας σε όλους τους τομείς και παγιώνεται η αντίληψη περί εμπαιγμού.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα ημερομηνία συνάντησης μαζί μας προκειμένου να μας ενημερώσετε εάν προτίθεστε να παρέμβετε ουσιαστικά ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η επίλυση των παραπάνω θεμάτων.

 

Μετά  τιμής

Για  το   Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στ. Ζαχαρίου                                                 Γ. Λαζαρίδης