Μήνας: Δεκέμβριος 2016

Εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συνάδελφοι, Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη δύο αιρετών εκπροσώπων του μόνιμου προσωπικού και δύο αιρετών εκπροσώπων του με…

×