Μήνας: Ιούνιος 2018

Ε.Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Δείτε στον παρακάτω…

Ν.4549/2018 Με τον κανόνα 1:1 οι προσλήψεις – αποχωρήσεις στο Δημόσιο τα έτη 2019-2022

Δημοσιεύθηκε στο Ν.4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α΄/14-06-2018): «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», με προβλέψεις για το Δημόσιο και τους εργαζομένους…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Πάνο Σκουρλέτη για απόλυτα απαξιωτική συμπεριφορά προς τους ΤΕ Μηχανικούς, αλλά και συνολικά στους 53.000 Δημοσίους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας, τους οποίους η Εγκύκλιός του καταδικάζει σε…

×