Μήνας: Φεβρουάριος 2023

Άμεσα λύση για την πλήρη αποζημίωση των μετακινήσεων των υπαλλήλων που εκτελούν εξωτερική εργασία

Οι έξι Ομοσπονδίες, προχωράμε σε κοινές κινητοποιήσεις, ώστε να αναδείξουμε το τεράστιο πρόβλημα με τις Μετακινήσεις Υπαλλήλων για Υπηρεσιακούς λόγους. Δείτε αναλυτικά στο Δελτίο των έξι Ομοσπονδιών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6…

×